• info@vasscompany.com
  • 916 62 34 04
  • Polígono Pocomaco, Quinta Avenida nº91 15190 A Coruña
VASS Centro Mans

VASS, Valor Añadido en Soluciones y Servicios, é unha empresa de consultoría IT fundada en 1999 cunha alta especialización en novas tecnoloxías e integradora de produtos e servizos de alta complexidade. É unha empresa 100% privada cunha clara vocación á expansión internacional e que conta con presenza en máis de dez sedes repartidas en Europa, Latinoamérica e Estados unidos. Con máis de 1.600 empregados e unha facturación superior aos 110 millóns de euros. Presentes en mercados tan diversos como banca, enerxía, industria, seguros, administracion pública ou telecomunicacións e media.

Desde a súa orixe VASS acompañou aos seus clientes engadindo valor real nos seus procesos de innovación, sempre desde a alta especialización e a diferenciación tecnolóxica, pero á súa vez cun enfoque de cerccanía, flexibilidade e sencillez que lles caracteriza como empresa e que xustifica o lema:

"O valor de facelo sinxelo"