• info@inusualcom.com
  • 981 910 118
  • Polígono Pocomaco, Quinta Avenida nº91 15190 A Coruña - NAVES D-21 + E-7
Insual

Inusual Comunicación Innovadora é unha enxeñería especializada en solucións de iluminación, electrónicas e Dixital Signage.

A través de diferentes aplicacións tecnolóxicas desenvólvense solucións adaptadas a cada proxecto concreto.

Inusual está participada no seu capital por ROSP CORUNNA, sociedade de participacións industriais de Rosalía Mera.

Apostamos principalmente por aplicacións baseadas en DIXITAL para mellorar as prestacións do produto con respecto ao existente no mercado, e en tecnoloxía LEDS para garantir unha maior calidade, vida útil e menores consumos que a tecnoloxía convencional.